Pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje

UPRAVNO PRAVO

Pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje

Licu kod koga je telesno oštećenje prouzrokovano bolešću, a ne povredom na radu ili profesionalnom bolešću, bez obzira na utvrđeni procenat telesnog oštećenja, ne može se priznati pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)