Tag Archives for " nesavesno pružanje lekarske pomoći "

Naknada štete zbog lekarske greške

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog lekarske greške

Za odgovornost za naknadu štete zbog lekarske greške potrebno je da se utvrdi postojanje lekarske greške, kao i uzročno-posledična veza između učinjene lekarske greške i nastale štete, postojanje odgovornosti lekara za učinjenu grešku, odnosno da li bi do štete došlo da se lekar ponašao u skladu sa zahtevima medicinske struke.

Teško delo protiv zdravlja ljudi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv zdravlja ljudi

Kada lekar u svojstvu hirurga, pri pružanju lekarske pomoći pacijentkinji, sada pokojnoj, ne preduzme sve neophodne mere i postupke u njenom lečenju, usled čega je prouzrokovano pogoršanje njenog zdravstvenog stanja, nakon čega je pacijentkinja i pored operativnog i postoperativnog lečenja preminula radi se o nesavesnom postupanju.

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi

Za postojanje osnovnog oblika krivičnog dela nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi nije uslov da je okrivljeni pravnosnažno osuđen i za krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja, već je dovoljno da je okrivljeni prethodno prevoznim sredstvom kojim je upravljao naneo, odnosno prouzrokovao povredu oštećenog koga je zatim ostavio bez pomoći.

Nesavesno pružanje lekarske pomoći

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nesavesno pružanje lekarske pomoći

Osnovni oblik krivičnog dela nesavesno pružanje lekarske pomoći, nije blanketno krivično delo, a Nacionalni vodiči dobre kliničke prakse ne predstavljaju blanketni propis niti su obavezujući, već predstavljaju samo moralnu obavezu da se u procesu dijagnostike i lečenja primenjuju sva raspoloživa dostignuća i znanja savremene medicine.