Veštačenje od strane pravnog lica

PROCESNO PRAVO

Veštačenje od strane pravnog lica

Poslove veštačenja u ime pravnog lica može obaviti fizičko lice samo ako je zaposleno kod tog pravnog lica, a pod „zaposlenim licem“ smatra se ono koje sa pravnim licem, kao poslodavcem, ima zaključen ugovor o radu na neodređeno ili određeno vreme u skladu sa propisima o radu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)