Tag Archives for " uslovi za držanje i zaštitu domaćih životinja na teritoriji grada "

Ovlašćenje skupštine grada da svojim opštim aktom bliže utvrdi uslove i način držanja i zaštite domaćih životinja

USTAVNO PRAVO

Ovlašćenje skupštine grada da svojim opštim aktom bliže utvrdi uslove i način držanja i zaštite domaćih životinja

Skupština opštine, odnosno skupština grada može svojim opštim aktom bliže da utvrdi uslove i način držanja i zaštite domaćih životinja i da u okviru toga odredi kako područja na kojima je držanje domaćih životinja zabranjeno, tako i vrstu i broj domaćih životinja čije je držanje na određenim područjima dozvoljeno.

Propisivanje uslova za držanje i zaštitu domaćih životinja na teritoriji grada

USTAVNO PRAVO

Propisivanje uslova za držanje i zaštitu domaćih životinja na teritoriji grada

Zakonsko je ovlašćenje skupštine grada da svojim aktom bliže utvrdi uslove za držanje i zaštitu domaćih životinja i da u okviru toga odredi vrstu i broj domaćih životinja, kao i starost njihovog podmlatka, čije je držanje na teritoriji grada dozvoljeno.

Držanje domaćih i egzotičnih životinja u stanovima

USTAVNO PRAVO

Držanje domaćih i egzotičnih životinja u stanovima

Skupština opštine, odnosno grada ne može svojom odlukom odrediti davanje saglasnosti skupštine stanara zgrade, odnosno većine vlasnika stanova, kao uslov za držanje pasa i mačaka, egzotičnih i ukrasnih životinja raznih vrsta u stanovima, u objektima višeporodičnog stanovanja.