Tag Archives for " prošireno dejstvo obaveze iseljenja "

Apsolutna nenadležnost suda

PROCESNO PRAVO

Apsolutna nenadležnost suda

Posle stupanja na snagu Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/16) sud nije stvarno nadležan za postupanje po tužbi radi iseljenja iz stana u privatnoj svojini.

Pravo svojine i predaja stvari

STVARNO PRAVO

Pravo svojine i predaja stvari

Tužilac kao isključivi vlasnik stana ima pravo da zahteva iseljenje tužene sa porodicom, bez obzira što je uložila određena novčana sredstva u renoviranje jer nepokretnost drži bez pravnog osnova.

Prećutno obnavljanje ugovora o zakupu

STAMBENO PRAVO

Prećutno obnavljanje ugovora o zakupu

Kada je tužilac sa tuženikom kao zakupcem zaključio ugovor o zakupu stana na period od sedam meseci, a tuženik je nastavio sa porodicom da koristi stan, ugovor o zakupu je prećutno obnovljen, tada tužilac s obzirom da je pismenim putem tuženiku otkazao ugovor ima pravo da zahteva tužbenim zahtevom iseljenje tuženika iz predmetnog stana.

Pravo na poštovanje doma

USTAVNO PRAVO

Pravo na poštovanje doma

Obavezivanje nekog lica na iseljenje iz stana predstavlja mešanje u njegovo pravo na poštovanje doma, pa u postupcima koje vode sudovi su u obavezi da utvrde da li je mešanje bilo utemeljeno na zakonu i usmereno na postizanje legitimnog cilja, a ako jeste, i da ocene može li se mešanje u pravo na poštovanje doma opravdati sa stanovišta razloga propisanih u članu 8. stav 2. Evropske konvencije za ljudska prava, odnosno postoji li neophodna društvena potreba za takvo mešanje.