Tag Archives for " testament "

Poništenje testamenta zbog nedostatka forme

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Poništenje testamenta zbog nedostatka forme

Poništenje testamenta zbog nedostatka forme može se tražiti poslije otvaranja nasljedstva i to u roku od godine dana od kada se saznalo za testament, a najkasnije za 10 godina od proglašenja testamenta.

Poništenje testamenta zbog nedostatka forme

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Poništenje testamenta zbog nedostatka forme

Poništenje testamenta zbog nedostatka forme može se tražiti poslije otvaranja nasljedstva i to u roku od godine dana od kada se saznalo za testament, a najkasnije za 10 godina od proglašenja testamenta.