Tag Archives for " poništaj ugovora o zakupu stana "

Donošenje rešenja koje zamenjuje ugovor o zakupu stana

STAMBENO PRAVO

Donošenje rešenja koje zamenjuje ugovor o zakupu stana

Odlučujući o predlogu za donošenje rešenja koje zamenjuje ugovor o zakupu stana, vanparnični sud nije ovlašćen da raspravi sporno činjenično pitanje da li se u konkretnom slučaju radi o službenom stanu i da te navode oceni kao neosnovane, s obzirom da protivnik predlagača nije dostavio odgovarajuće dokaze.

Donošenje rešenja koje zamenjuje ugovor o zakupu stana na neodređeno vreme

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

STAMBENO PRAVO

Donošenje rešenja koje zamenjuje ugovor o zakupu stana na neodređeno vreme

U vanparničnom postupku sud može doneti odluku koja zamenjuje ugovor o zakupu stana na neodređeno vreme samo na osnovu odluke o dodeli stana u trajni zakup, a okolnost da neko lice stanuje u stanu izvestan vremenski period i plaća zakupninu, ne dovodi do sticanja prava zakupa na neodređeno vreme.