Tag Archives for " povreda prava na dostojanstvo ličnosti "

Naknada nematerijalne štete zbog polnog uznemiravanja

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog polnog uznemiravanja

Prvostepeni sud je pogrešno primenio materijalno pravo kada je tužilji dosudio naknadu nematerijalne štete u vidu pretrpljenog straha, duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda, duševne bolove zbog povrede slobode i prava ličnosti, a zbog učinjenog krivičnog dela polno uznemiravanje iz člana 182a stav 2. KZ od strane okrivljenog, primenom člana 200. ZOO, već je bio dužan da primeni odredbu člana 202. ZOO.

Pravo na poštovanje doma

USTAVNO PRAVO

Pravo na poštovanje doma

Obavezivanje nekog lica na iseljenje iz stana predstavlja mešanje u njegovo pravo na poštovanje doma, pa u postupcima koje vode sudovi su u obavezi da utvrde da li je mešanje bilo utemeljeno na zakonu i usmereno na postizanje legitimnog cilja, a ako jeste, i da ocene može li se mešanje u pravo na poštovanje doma opravdati sa stanovišta razloga propisanih u članu 8. stav 2. Evropske konvencije za ljudska prava, odnosno postoji li neophodna društvena potreba za takvo mešanje.

Tužba zbog objavljivanja informacije kojom je povređeno pravo na dostojanstvo ličnosti, pravo na privatnost i druga prava

MEDIJSKO PRAVO

Tužba zbog objavljivanja informacije kojom je povređeno pravo na dostojanstvo ličnosti, pravo na privatnost i druga prava

U slučaju objavljivanja informacije kojom je povređeno pravo na dostojanstvo ličnosti, pravo na privatnost i druga prava, tužba se može podneti samo protiv odgovornog urednika medija u kome je ta informacija objavljena.