Prećutno obnavljanje ugovora o zakupu

STAMBENO PRAVO

Prećutno obnavljanje ugovora o zakupu

Kada je tužilac sa tuženikom kao zakupcem zaključio ugovor o zakupu stana na period od sedam meseci, a tuženik je nastavio sa porodicom da koristi stan, ugovor o zakupu je prećutno obnovljen, tada tužilac s obzirom da je pismenim putem tuženiku otkazao ugovor ima pravo da zahteva tužbenim zahtevom iseljenje tuženika iz predmetnog stana.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)