Pravo svojine i predaja stvari

STVARNO PRAVO

Pravo svojine i predaja stvari

Tužilac kao isključivi vlasnik stana ima pravo da zahteva iseljenje tužene sa porodicom, bez obzira što je uložila određena novčana sredstva u renoviranje jer nepokretnost drži bez pravnog osnova.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)