Tag Archives for " sticanje prava svojine stranih fizičkih i pravnih lica "

Pravo stranih fizičkih i pravnih lica da stiču pravo svojine na nepokretnostima na teritoriji Republike Srbije

STVARNO PRAVO

Pravo stranih fizičkih i pravnih lica da stiču pravo svojine na nepokretnostima na teritoriji Republike Srbije

Strano fizičko i pravno lice koje ne obavlja delatnost u Republici Srbiji može pod uslovima uzajamnosti sticati pravo svojine na stanu i stambenoj zgradi kao i drugi državljani Republike Srbije.