Tag Archives for " odbacivanje privatne tužbe "

Odbacivanje privatne tužbe i troškovi krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbacivanje privatne tužbe i troškovi krivičnog postupka

Kada je doneto rešenje o odbacivanju privatne krivične tužbe jer je kod okrivljenog nastupilo oboljenje zbog kojeg nije u mogućnosti da učestvuje u postupku, nema mesta odlučivanju da troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.