Tag Archives for " povreda prava preče kupovine "

Tužba za poništaj kupoprodajnog ugovora zbog povrede prava preče kupovine

OBLIGACIONO PRAVO

Tužba za poništaj kupoprodajnog ugovora zbog povrede prava preče kupovine

Tužba za poništaj kupoprodajnog ugovora zbog povrede prava preče kupovine može se podneti u roku od 30 dana od dana kada je imalac prava preče kupovine saznao za prodaju nepokretnosti, a najkasnije u roku od dve godine od dana zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti.

Rok za podnošenje tužbe zbog povrede prava preče kupovine

PROCESNO PRAVO

Rok za podnošenje tužbe zbog povrede prava preče kupovine

Tužba zbog povrede prava preče kupovine može se podneti u roku od 30 dana, računajući od dana kada je imalac prava preče kupovine saznao za prodaju nepokretnosti, a najkasnije u roku od dve godine od dana zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti.