Tag Archives for " prava svojine nasljeđem na zemljištu evidentirano kao nekategorisani put "

Sticanje prava svojine nasljeđem na zemljištu koje je evidentirano kao nekategorisani put

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Sticanje prava svojine nasljeđem na zemljištu koje je evidentirano kao nekategorisani put

Za odluku o osnovanosti zahtjeva za utvrđenje prava svojine na zemljištu koje je evidentirano kao nekategorisani put od odlučnog značaja je utvrđenje činjenice da li se isto faktički koristi kao put, odnosno kome služi, jer ako se radi o dobru u opštoj upotrebi na istom se ne može sticati pravo svojine.