Tag Archives for " pravo vlasništva "

Zastarjelost prava na potraživanje

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Zastarjelost prava na potraživanje

Došlo je do povrede apelanticinog prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine u situaciji kada je Vrhovni sud zaključio da je, u smislu odredbe člana 373. Zakona o obligacionim odnosima, zastarjelo samo pravo iz kojeg proističu povremena potraživanja, a povremena potraživanja u konkretnom slučaju proizlaze iz prava vlasništva kao apsolutnog stvarnog prava koje ne zastarijeva.

Pravo vlasništva

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo vlasništva

Ne postoji kršenje prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda budući da nema elemenata koji ukazuju na pristrasnost sudije Kantonalnog suda u konkretnom predmetu, te kada je Vrhovni sud u osporenoj odluci detaljno i jasno obrazložio da se u konkretnom slučaju ne radi o presuđenoj stvari, što apelant navodima iz apelacije nije doveo u pitanje, niti je izostanak „clausula intabulandi“ od uticaja na odluku suda o osnovanosti zahtjeva, budući da se upis prava vlasništva može izvršiti na osnovu presude. Osim toga, Ustavni sud smatra da Vrhovni sud nije uveo „novi dokaz“, kako je apelant naveo već je svoj zaključak temeljio na utvrđenjima nižestepenih sudova.

Sticanje vlasništva na stanu po osnovu ugovora o otkupu stana i aneksa ugovora

STVARNO PRAVO

Sticanje vlasništva na stanu po osnovu ugovora o otkupu stana i aneksa ugovora

Ne može se steći pravo vlasništva na stanu po osnovu ugovora o otkupu stana i aneksa ugovora koji je zaključen sa različitim prodavcima – ugovoračima.