Pravo na otpremninu vojnim licima na službi u Vojsci Srbije

RADNO PRAVO

Pravo na otpremninu vojnim licima na službi u Vojsci Srbije

Oficiru, podoficiru i profesionalnom vojniku u radnom odnosu na određeno vreme u Vojsci Srbije, kojima prestane služba istekom ugovorenog roka, ili zbog toga što su oglašeni nesposobnim za dužnost za koju su primljeni na određeno vreme ili ako im služba u Vojsci Srbije prestane zbog ukidanja formacijskog mesta, pripada otpremnina u visini bruto plate koja bi im pripadala u poslednjem mesecu pre prestanka službe, zavisno od vremena provedenog u službi.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)