Tag Archives for " utvrđivanje procenta vojnog invaliditeta "

Priznavanje prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje

UPRAVNO PRAVO

Priznavanje prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje

U postupku odlučivanja o pravu osiguranika na novčanu naknadu za telesno oštećenje, pitanje pozivanja osiguranika na pregled od strane drugostepenog organa veštačenja uređeno je tako da predstavlja stvar procene, a ne obavezu tog organa da osiguranika pozove na pregled pre davanja mišljenja o ispunjenosti uslova za priznavanje prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje.

Prijem u službu u Vojsci Srbije

USTAVNO PRAVO

Prijem u službu u Vojsci Srbije

Ne mogu se za civilna lica na službi u Vojsci Srbije i državnim službenicima i nameštenicima u Ministarstvu odbrane prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnog lica propisati povoljniji uslovi nego ostalim zainteresovanim licima, a prijem u statusu oficira i pod povoljnijim uslovima od onih pod kojima se podoficir može proizvesti u oficira.

Priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida

USTAVNO PRAVO

Priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida

Nema ustavnopravnog utemeljenja stanovište upravnog organa i Upravnog suda da status borca u smislu člana 2. stav 1. tačka 5. Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca, može steći samo jugoslovenski državljanin koji je vršio određene dužnosti u oružanim akcijama pre 27. aprila 1992. godine, do kada je postojala SFRJ.