Uračunljivost i postupak u slučaju neuračunljivosti u Republici Srpskoj

UDK: 343.222(497.6)

URAČUNLJIVOST I POSTUPAK U SLUČAJU NEURAČUNLJIVOSTI U REPUBLICI SRPSKOJ
Ranko Kerović, okružni javni tužilac u Bijeljini.

Rezime: Rad se bavi pojmom i osnovom uračunljivosti, vinosti, utvrđivanjem uračunljivosti, metodama utvrđivanja uračunljivosti (biološkim, psihološkim i biološko-psihološkim), biološkim elementima neuračunljivosti (duševna bolest, privremena duševna poremećenost), psihološkim (nemogućnost shvatanja svojih djela, nemogućnost upravljanja svojim postupcima), pojmom i karakteristikama bitno smanjene uračunljivosti, pojmom i karakteristikama skrivljene neuračunljivosti ili „actiones liberae in causa“, kao i uslovima koji moraju biti ispunjeni da bi se utvrdilo da se radi o skrivljenoj neuračunljivosti. U radu je objašnjen postupak koji se sprovodi kada se utvrdi da je neko lice izvršilo krivično djelo u neuračunljivom stanju, prijedlog i sadržina prijedloga za izricanje mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja u zdravstvenoj ustanovi ili liječenje na slobodi. Obrađen je i postupak zakazivanja glavnog pretresa, ko se sve poziva na glavni pretres, odluke nakon održanog pretresa, postupak u slučaju da se na glavnom pretresu utvrdi da je učinilac uračunljiv, postupak otpuštanja osuđenog lica iz zdravstvene ustanove, izmjene odluke o liječenju.

Ključne riječi:
uračunljivost, neuračunljivost, bitno smanjena uračunljivost, skrivljena neuračunljivost, postupak u slučaju neuračunljivosti…

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)