Tag Archives for " valutna klauzula u švajcarskim francima "

Ništavost odredbe ugovora o kreditu o indeksiranju dinarskog duga primenom kursa švajcarskog franka

OBLIGACIONO PRAVO

Ništavost odredbe ugovora o kreditu o indeksiranju dinarskog duga primenom kursa švajcarskog franka

Ništava je odredba ugovora o kreditu o indeksiranju dinarskog duga primenom kursa švajcarskog franka koja nije utemeljena u pouzdanom pisanom dokazu da je banka plasirana dinarska sredstva pribavila posredstvom sopstvenog zaduženja u toj valuti i da je pre zaključenja ugovora korisniku kredita dostavila potpunu pisanu informaciju o svim poslovnim rizicima i ekonomsko-finansijskim posledicama koje će nastati primenom takve klauzule.

Ugovor o kreditu sa deviznom klauzulom

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o kreditu sa deviznom klauzulom

Ne može banka kredit u deviznom iznosu obračunati u dinarskom iznosu po kupovnom kursu banke na dan puštanja kredita u tečaj, a otplatu računati u dinarskoj protivvrednosti ugovorenog deviznog iznosa po prodajnom kursu banke, važećem na dan plaćanja.

Ništavost ugovora o kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima

OBLIGACIONO PRAVO

Ništavost ugovora o kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima

Utvrđenje ništavosti odredbi ugovora o kreditu, koje daju pravo banci da menja ugovorenu kamatnu stopu u zavisnosti od promene osnovne kamatne stope i poslovne politike banke, odnosno da u slučaju docnje ili neizmirenja bilo koje ugovorne obaveze obračuna zateznu kamatu po stopi koja je utvrđena važećom poslovnom politikom banke, nema za posledicu ništavost ugovora u celosti.