Tag Archives for " alternativno ovlašćenje dužnika u ispunjenju obaveze "

Odgovornost jemca platca kod ugovora o kreditu

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost jemca platca kod ugovora o kreditu

Ako se kod ugovora o kreditu jemac obavezao kao jemac platac, odgovara poveriocu kao glavni dužnik za celu obavezu i poverilac može zahtevati njeno ispunjenje bilo od glavnog dužnika bilo od jemca ili od obojice u isto vreme.

Regresni zahtev za dato izdržavanje

PORODIČNO PRAVO

Regresni zahtev za dato izdržavanje

Lice koje je faktički davalo izdržavanje, a nije imalo za to pravnu obavezu, ima pravo na naknadu od lica koje je po zakonu bilo dužno da daje izdržavanje.

Alternativno ovlašćenje dužnika u ispunjenju obaveze

OBLIGACIONO PRAVO

Alternativno ovlašćenje dužnika u ispunjenju obaveze

Alternativno ovlašćenje dužnika odnosi se na mogućnost da obavezu činidbe zameni isplatom određene sume novca koju sam po svom nahođenju određuje poverilac, dok obrnuta mogućnost, da se novčana obaveza zameni izvršenjem neke činidbe, nije propisana.