Tag Archives for " alternativno ovlašćenje dužnika u ispunjenju obaveze "

Alternativno ovlašćenje dužnika u ispunjenju obaveze

OBLIGACIONO PRAVO

Alternativno ovlašćenje dužnika u ispunjenju obaveze

Alternativno ovlašćenje dužnika odnosi se na mogućnost da obavezu činidbe zameni isplatom određene sume novca koju sam po svom nahođenju određuje poverilac, dok obrnuta mogućnost, da se novčana obaveza zameni izvršenjem neke činidbe, nije propisana.