Naplata troškova obrade kredita

OBLIGACIONO PRAVO

Naplata troškova obrade kredita

Banka ima pravo da, pored kamate, naplaćuje i druge troškove i naknade u vezi zaključenja ugovora o kreditu, ali je u obavezi da dostavi korisniku kredita ponudu koja sadrži sve bitne elemente ugovora, pa i visinu troškova obrade kredita, bez obaveze da iskazuje i strukturu tih troškova.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)