Tag Archives for " pobijanje pravnih radnji dužnika "

Odgovornost jemca platca kod ugovora o kreditu

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost jemca platca kod ugovora o kreditu

Ako se kod ugovora o kreditu jemac obavezao kao jemac platac, odgovara poveriocu kao glavni dužnik za celu obavezu i poverilac može zahtevati njeno ispunjenje bilo od glavnog dužnika bilo od jemca ili od obojice u isto vreme.

Tužba za pobijanje pravnih radnji dužnika

PROCESNO PRAVO

Tužba za pobijanje pravnih radnji dužnika

Tužba za pobijanje pravnih radnji dužnika podnosi se protiv trećeg lica sa kojim je, ili u čiju je korist preduzeta pravna radnja koja se pobija, pa je to lice pasivno legitimisano, jer je to treće lice sa kojim je i u čiju korist je preduzeta pravna radnja koja se pobija.