Tag Archives for " ponavljanje postupka po službenoj dužnosti "

Ponavljanje po službenoj dužnosti postupka radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

UPRAVNO PRAVO

Ponavljanje po službenoj dužnosti postupka radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

Činjenice koje su organu bile poznate u vreme vođenja postupka radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, koje je organ uzeo u obzir prilikom odlučivanja, ne mogu biti razlog za ponavljanje postupka po službenoj dužnosti.

Ponavljanje postupka po službenoj dužnosti

UPRAVNO PRAVO

Ponavljanje postupka po službenoj dužnosti

Drugačiji činjenični ili pravni zaključak iz istog činjeničnog stanja i ocenom istih dokaza na drugačiji način od onog u okončanom upravnom postupku ne može predstavljati razlog za obnovu postupka, niti se može pozivati na dokaze koji nisu postojali u vreme vođenja ranijeg postupka i donošenja konačnog rešenja.