Tag Archives for " naknada izmakle koristi "

Naknada materijalne štete – obične štete i izmakle koristi

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete – obične štete i izmakle koristi

Kada su psi lutalice, propustom tuženika zaklale pet odraslih ovaca vlasništvo tužioca, tada tužilac ima pravo na naknadu celokupne materijalne štete, kako obične u vidu vrednosti zaklanih ovaca, tako i izmakla korist koju bi tužilac ostvario jagnjenjem pet ovaca u sledeće dve godine.

Naknada izmakle koristi

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada izmakle koristi

Naknadu izmakle koristi ne treba vezati samo za delatnost koju oštećeni redovno obavlja i prihod koji bi se po tom osnovu ostvario, već se pri oceni izmakle koristi uzima u obzir dobitak, koji se mogao osnovano očekivati prema redovnom toku stvari ili prema posebnim okolnostima, a čije je ostvarenje sprečeno štetnikovom radnjom ili propuštanjem.