Tag Archives for " izmakla korist "

Naknada štete u vidu izmakle koristi prouzrokovane zakašnjenjem u izgradnji poslovnog prostora

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete u vidu izmakle koristi prouzrokovane zakašnjenjem u izgradnji poslovnog prostora

Visina izmakle dobiti prouzrokovane zakašnjenjem u izgradnji poslovnog prostora obračunava se prema ugovorenoj visini zakupnine po zaključenom ugovoru i predugovoru između pravnog prethodnika tužioca i trećeg lica kao zakupca.

Izmakla korist

OBLIGACIONO PRAVO

Izmakla korist

Kada banka pismeno raskine ugovor o zakupu, vodeći nakon toga sudske postupke za povraćaj bankomata ugrađenog u poslovni prostor tužioca, tada ona ne može biti odgovorna za nemogućnost izdavanja ovog poslovnog prostora dalje u zakup trećim licima, ni biti obavezana na isplatu izmakle koristi po tom osnovu.

Naknada štete na osnovu izmakle koristi zbog nemogućnosti korišćenja pokretnih stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete na osnovu izmakle koristi zbog nemogućnosti korišćenja pokretnih stvari

Da bi se ostvarilo pravo na naknadu štete na osnovu izmakle koristi zbog nemogućnosti korišćenja pokretnih stvari nije dovoljno da tužilac dokaže kolika se korist mogla očekivati od korišćenja te stvari, već je nužno da dokaže koji se dobitak mogao osnovano očekivati prema redovnom toku stvari, a čije ostvarenje je sprečeno štetnikovom radnjom ili propuštanjem.

Naknada izmakle koristi

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada izmakle koristi

Naknadu izmakle koristi ne treba vezati samo za delatnost koju oštećeni redovno obavlja i prihod koji bi se po tom osnovu ostvario, već se pri oceni izmakle koristi uzima u obzir dobitak, koji se mogao osnovano očekivati prema redovnom toku stvari ili prema posebnim okolnostima, a čije je ostvarenje sprečeno štetnikovom radnjom ili propuštanjem.