Tag Archives for " izgubljena dobit "

Aktivna legitimacija fizičkog lica da potražuje štetu na ime izgubljene dobiti koju je njegovo preduzeće moglo da ostvari

OBLIGACIONO PRAVO

Aktivna legitimacija fizičkog lica da potražuje štetu na ime izgubljene dobiti koju je njegovo preduzeće moglo da ostvari

Fizičko lice nije aktivno legitimisano da potražuje materijalnu štetu na ime izgubljene dobiti koju je njegovo preduzeće eventualno moglo da ostvari u određenom periodu, a nije, zbog toga što je protiv njega vođen krivični postupak.

Materijalna šteta u vidu izgubljene dobiti

OBLIGACIONO PRAVO

Materijalna šteta u vidu izgubljene dobiti

Izmakla korist ili izgubljena dobit je vid materijalne štete koju oštećeni trpi zbog štetnikove radnje ili propuštanja, a koju dobit je mogao realizovati da nije bilo štetne radnje. Pri oceni visine izmakle koristi uzima se u obzir dobitak koji se mogao osnovano očekivati prema redovnom toku stvari ili prema posebnim okolnostima, a čije je ostvarenje sprečeno štetnikovom radnjom ili propuštanjem.

Naknada štete u vidu izgubljene dobiti prouzrokovane neizvršenjem ugovornih obaveza

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete u vidu izgubljene dobiti prouzrokovane neizvršenjem ugovornih obaveza

Da bi mogao ostvariti zahtev po osnovu naknade štete u vidu izgubljene dobiti prouzrokovane neizvršenjem ugovornih obaveza, tužilac mora dokazati da je sam izvršio ugovorne obaveze ili da iste nije mogao izvršiti zbog radnji tuženog, odnosno da je od strane tuženog bio sprečen u izvršenju istih.

Nadnada štete zbog izgubljene dobiti zbog nedavanja saglasnosti za obavljanje auto-taksi prevoza

OBLIGACIONO PRAVO

Nadnada štete zbog izgubljene dobiti zbog nedavanja saglasnosti za obavljanje auto-taksi prevoza

Zbog nepravilnog rada organa Grada Beograda, odnosno odbijanja da na zahtev tužioca stavi van snage svoj pojedinačni akt, po osnovu pravnog dejstva odluke Ustavnog suda, Grad Beograd je odgovoran za štetu i u obavezi je da tužiocu naknadi štetu proisteklu donošenjem odluke, na osnovu koje je tužiocu uskraćena saglasnost za obavljanje auto-taksi delatnosti.