Tag Archives for " bitni elementi ugovora "

Pravo banke na naplatu troškova obrade kredita

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo banke na naplatu troškova obrade kredita

Bez obzira na to da li su troškovi kredita iskazani u procentu, fiksnom iznosu ili kombinacijom tih metoda, banka je, u skladu sa opštim načelima ugovornog prava, dužna da podatke o troškovima navede u ponudi, tako da klijentu bude jasno predočena buduća obaveza na jasan i nedvosmislen način.

Saglasnost o bitnim elementima ugovora

OBLIGACIONO PRAVO

Saglasnost o bitnim elementima ugovora

Ne može se, po Ugovoru o razmeni nepokretnosti, tražiti isplata razlike u ceni po metru kvadratnom prethodno ugovorene površine, kada je Aneksom ugovora prihvaćena predaja stana manje površine za predatu nepokretnost, jer se smatra da su time oba ugovarača svojevoljno promenila odredbe ugovora.