Tag Archives for " odgovornost države za naknadu štete "

Odgovornost države za naknadu štete

USTAVNO PRAVO

Odgovornost države za naknadu štete

Osnovna pretpostavka za odgovornost države za naknadu štete je nezakonit ili nepravilan rad njenih organa, pri čemu se pod nezakonitim radom smatra svaki akt ili radnja koja je protivna pravnim normama, dok se pod nepravilnim radom podrazumevaju radnje koje nisu u skladu sa opštim normama u vršenju službe.

Odgovornost države za naknadu štete zbog nepreduzimanja blagovremenog i adekvatnog lečenja lica na odsluženju vojnog roka

RADNO PRAVO

Odgovornost države za naknadu štete zbog nepreduzimanja blagovremenog i adekvatnog lečenja lica na odsluženju vojnog roka

Vojska je dužna da licu na odsluženju vojnog roka omogući blagovremeno i adekvatno lečenja od bolesti nastale u toku služenja vojnog roka, a u suprotnom postoji odgovornost države za naknadu štete.