Tag Archives for " izvođenje dokaza "

Sprovođenje jedinstvenog krivičnog postupka u slučaju kada je više lica okrivljeno za više krivičnih dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Sprovođenje jedinstvenog krivičnog postupka u slučaju kada je više lica okrivljeno za više krivičnih dela

Jedinstveni krivični postupak može se sprovesti u slučaju kada je više lice okrivljeno za više krivičnih dela, ali samo ako između izvršenih krivičnih dela postoji međusobna veza i ako postoje isti dokazi, a ako je za neka od tih krivičnih dela nadležan niži, a za neka viši sud, za sprovođenje jedinstvenog krivičnog postupka nadležan je viši sud.

Odbijanje privatne tužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbijanje privatne tužbe

Ima mesta odbijanju privatne tužbe podnete zbog krivičnog dela uvreda samo ako je očigledno iz navoda krivične tužbe da opisane radnje izvršenja ne predstavljaju krivično delo, a u protivnom data krivično-pravna situacija se ima rešiti nakon održanog glavnog pretresa.

Zasnivanje presude na dokazu koji nije izveden na glavnom pretresu

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zasnivanje presude na dokazu koji nije izveden na glavnom pretresu

Ako je okrivljeni u Policijskoj upravi saslušan kao osumnjičeno lice uz prisustvo branioca, dao odbranu i priznao izvršenje krivičnog dela, a na glavnom pretresu negirao izvršenje krivičnog dela sud je bio dužan da na pretresu pročita odbranu okrivljenog datu u predkrivičnom postupku.