Nezakonit dokaz i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

PROCESNO PRAVO

Nezakonit dokaz i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Kada prvostepeni sud odbije optužni predlog OJT jer nalazi da predmetno delo nije krivično delo, a odluku je zasnovao na službenim beleškama o obavljenim razgovorima sa građanima, koje su maloletna oštećena i njen zakonski zastupnik dali u policijskoj upravi, učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)