Tag Archives for " neizvršenje ugovornih obaveza "

Raskid ugovora po samom zakonu

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora po samom zakonu

Kada rok za ispunjenje obaveze predstavlja bitan sastojak ugovora, pa dužnik ne ispuni obavezu u tom roku, ugovor se raskida po samom zakonu.

Naknada štete u vidu izgubljene dobiti prouzrokovane neizvršenjem ugovornih obaveza

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete u vidu izgubljene dobiti prouzrokovane neizvršenjem ugovornih obaveza

Da bi mogao ostvariti zahtev po osnovu naknade štete u vidu izgubljene dobiti prouzrokovane neizvršenjem ugovornih obaveza, tužilac mora dokazati da je sam izvršio ugovorne obaveze ili da iste nije mogao izvršiti zbog radnji tuženog, odnosno da je od strane tuženog bio sprečen u izvršenju istih.