Tag Archives for " raskid ugovora o prenosu prava korišćenja gradskog građevinskog zemljišta "

Raskid ugovora po samom zakonu

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora po samom zakonu

Kada rok za ispunjenje obaveze predstavlja bitan sastojak ugovora, pa dužnik ne ispuni obavezu u tom roku, ugovor se raskida po samom zakonu.

Raskid ugovora o prenosu prava korišćenja gradskog građevinskog zemljišta

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora o prenosu prava korišćenja gradskog građevinskog zemljišta

Ispunjeni su uslovi za raskid ugovora o prenosu prava korišćenja gradskog građevinskog zemljišta zaključenog između parničnih stranaka, iz razloga što tužena nije isplatila tužiocu naknadu za ustupljeno pravo korišćenja, odnosno nije ispunila svoju ugovornu obavezu.