Tag Archives for " rok za izvršenje ugovora "

Raskid ugovora po samom zakonu

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora po samom zakonu

Kada rok za ispunjenje obaveze predstavlja bitan sastojak ugovora, pa dužnik ne ispuni obavezu u tom roku, ugovor se raskida po samom zakonu.

Raskid ugovora kada rok za izvršenje ugovora nije bitan elemenat ugovora

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora kada rok za izvršenje ugovora nije bitan elemenat ugovora

Kada rok za izvršenje ugovora nije bitan elemenat ugovora, poverilac može raskinuti ugovor bez ostavljanja dužniku naknadnog roka za ispunjenje, ako iz dužnikovog držanja proizlazi da on svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.