Tag Archives for " zadocnjenje sa ispunjenjem ugovorne obaveze "

Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti

Ne može se tražiti raskid ugovora ako je stranka koja se poziva na promenjene okolnosti bila dužna da u vreme zaključenja ugovora uzme u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbeći, niti se na raskid može pozivati stranka ako je promena okolnosti nastupila po isteku roka određenog za ispunjenje njene obaveze.

Ugovor o zajmu

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o zajmu

Visina zajma u uslovima visoke inflacije utvrđuje se prema valorizovanoj deviznoj vrednosti na dan presuđenja u dinarskoj protivvrednosti, sa kamatom od dana donošenja prvostepene odluke, odnosno veštačenja.

Ugovorna kazna za slučaj zadocnjenja sa ispunjenjem ugovorne obaveze

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovorna kazna za slučaj zadocnjenja sa ispunjenjem ugovorne obaveze

Ukoliko je ugovorena kazna za slučaj zadocnjenja sa ispunjenjem ugovorne obaveze, poverilac ima pravo na istu samo u slučaju da je dužnik ispunio svoju obavezu sa zakašnjenjem, pod uslovom da je poverilac primio ispunjenje zakasnele obaveze i da je bez odlaganja izričito saopštio dužniku da zadržava pravo na ugovornu kaznu.