Tag Archives for " pogrešna primena Krivičnog zakona "

Građenje bez građevinske dozvole i umišljaj okrivljenog

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole i umišljaj okrivljenog

Kada se okrivljeni kao investitor, pre nego što je na svojoj parceli postavio bilborde, interesovao kod nadležne inspekcijske službe gde mu je rečeno da mu za to ne treba građevinska dozvola, mora se u prvostepenoj presudi jasno opredeliti u čemu se ogleda umišljaj okrivljenog za izvršenje krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole.