Tag Archives for " konvertibilno oružje "

Neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

Da bi se moglo sa sigurnošću utvrditi da gasni pištolj koji je okrivljeni držao predstavlja konvertibilno oružje i da spada u oružje kategorije „B“ Zakona o oružju i municiji za čije nabavljanje, držanje i nošenje je okrivljenom neophodna dozvola nadležnog organa neophodno je utvrditi da li je moguće da se pištolj na gas prepravi tako da ispaljuje bojevu municiju.