Tag Archives for " obustava postupka izvršenja novčane kazne "

Povraćaj novčanog iznosa uplaćenog umesto krivične sankcije

STVARNO PRAVO

Povraćaj novčanog iznosa uplaćenog umesto krivične sankcije

Kada je tužilac uplatio novčani iznos namenjen za humanitarne svrhe, nakon proteka roka određenog naredbom, a u međuvremenu je protiv njega pokrenut krivični postupak u kojem je doneta osuđujuća presuda, tada on ima pravo zahtevati povraćaj datog novčanog iznosa po osnovu neosnovanog obogaćenja.

Obustava postupka izvršenja novčane kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Obustava postupka izvršenja novčane kazne

Kako od dana pravnosnažnosti presude prvostepeni sud nije izvršio nijednu radnju kojom bi prekinuo tok zastarelosti izvršenja novčane kazne, to je u konkretnom slučaju nastupila relativna zastarelost izvršenja novčane kazne, te je postupak izvršenja novčane kazne morao biti obustavljen.