Tag Archives for " obustava postupka izvršenja novčane kazne "

Obustava postupka izvršenja novčane kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Obustava postupka izvršenja novčane kazne

Kako od dana pravnosnažnosti presude prvostepeni sud nije izvršio nijednu radnju kojom bi prekinuo tok zastarelosti izvršenja novčane kazne, to je u konkretnom slučaju nastupila relativna zastarelost izvršenja novčane kazne, te je postupak izvršenja novčane kazne morao biti obustavljen.