Tag Archives for " izuzeće zamenika javnog tužioca "

Odbacivanje žalbe kao nedozvoljene

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Odbacivanje žalbe kao nedozvoljene

Nije dozvoljena posebna žalba protiv rešenja Višeg javnog tužioca u P., koji je odlučio po zahtevu branioca optuženog i odbio zahtev za izuzeće postupajućeg javnog tužioca i njegovog zamenika, kada je optužni predlog od strane nadležnog osnovnog javnog tužilaštva podnet pre nego što je doneta odluka po zahtevu za izuzeće.