Tag Archives for " nenadležnost parničnog suda "

Nenadležnost parničnog suda da utvrđuje povrede prava povodom konkurencije

PROCESNO PRAVO

Nenadležnost parničnog suda da utvrđuje povrede prava povodom konkurencije

Nije u nadležnosti parničnog suda da utvrđuje povrede prava konkurencije i određivanje privremenih mera radi sprečavanja štete zbog akata povrede konkurencije, već je u isključivoj nadležnosti Komisije za zaštitu konkurencije da donosi odluke o povredi konkurencije u smislu Zakona o zaštiti konkurencije.