Tag Archives for " pravo zakupa kao deo zaostavštine "

Raspravljanje zaostavštine

NASLEDNO PRAVO

Raspravljanje zaostavštine

Rešenje o nasleđivanju, kojim je zaostavština raspravljena na osnovu zakona, je deklaratorne prirode, a ne konstitutivne prirode, pa lice koje je učestvovalo u postupku za raspravljanje zaostavštine može u parničnom postupku da traži da se utvrdi obim spornih naslednih udela na celokupnoj zaostavštini ostavioca.

Ugovor o zakupu

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o zakupu

Nakon raskida ugovora o zakupu zakupodavac više ne može potraživati zakupninu jer ugovor o zakupu više ne postoji, ali može potraživati naknadu štete u visini zakupnine, koju mu tuženi pričinjava boravkom u predmetu zakupa bez pravnog osnova, ili naknadu za korišćenje tuđe stvari.