Tag Archives for " otkup stanova "

Pravo svojine supružnika na otkupljenom stanu

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

PORODIČNO PRAVO

Pravo svojine supružnika na otkupljenom stanu

Pravo svojine na stanu koji je otkupljen po posebnim, privilegovanim uslovima ulazi u režim zajedničke bračne imovine, nezavisno od činjenice ko je od supružnika bio ugovorni nosilac prava zakupa i nezavisno od činjenice da je predmetni stan dodeljen jednom bračnom drugu pre zaključenja braka.