Pravo na zakup stana

STAMBENO PRAVO

Pravo na zakup stana

Ako posle smrti zakupca ili njegovog iseljenja iz stana nije ostalo nijedno lice iz kategorija predviđenih u stavu 1. člana 34. Zakona o stanovanju, zakupac postaje lice koje je prestalo da bude član porodičnog domaćinstva ili lice koje je bilo član porodičnog domaćinstva ranijeg zakupca stana, ako je nastavilo da koristi stan i ako nema na drugi način rešenu stambenu potrebu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)