Tag Archives for " obustava postupka raspravljanja zaostavštine "

Vraćanje poklona radi namirenja nužnog dela

NASLEDNO PRAVO

Vraćanje poklona radi namirenja nužnog dela

Nužni naslednici mogu tražiti vraćanje poklona u zaostavštinu radi namirenja nužnog dela u roku od tri godine od smrti ostaviočeve.

Obustava postupka raspravljanja zaostavštine

NASLEDNO PRAVO

Obustava postupka raspravljanja zaostavštine

Kada je ostavilac ugovorom o doživotnom izdržavanju raspolagao celokupnom imovinom, onda ostavinski sud donosi rešenje kojim obustavlja postupak raspravljanja zaostavštine iza smrti ostavioca, a ukoliko neko zainteresovano lice tvrdi da su određene nepokretnosti sazidane nakon zaključenja ugovora, može to svoje pravo da ostvari u posebnoj parnici.