Tag Archives for " učesnici u postupku raspravljanja zaostavštine "

Učesnici u postupku raspravljanja zaostavštine

NASLEDNO PRAVO

Učesnici u postupku raspravljanja zaostavštine

Učesnici u postupku raspravljanja zaostavštine su naslednici umrlog i to zakonski i testamentalni naslednici, legatari, Republika Srbija, koju zastupa Državno pravobranilaštvo ukoliko nema naslednika, kao i izvršilac testamenta. Lice u čiju korist je ostavilac raspolagao ugovorom o doživotnom izdržavanju i ugovorom o poklonu – nije učesnik u postupku raspravljanja zaostavštine.