Tag Archives for " utvrđivanje vrednosti zaostavštine "

Raspravljanje zaostavštine

NASLEDNO PRAVO

Raspravljanje zaostavštine

Rešenje o nasleđivanju, kojim je zaostavština raspravljena na osnovu zakona, je deklaratorne prirode, a ne konstitutivne prirode, pa lice koje je učestvovalo u postupku za raspravljanje zaostavštine može u parničnom postupku da traži da se utvrdi obim spornih naslednih udela na celokupnoj zaostavštini ostavioca.

Naknadno pronađena imovina pokojnog

NASLEDNO PRAVO

Naknadno pronađena imovina pokojnog

Kada je raspravljena zaostavština pokojnoga na osnovu lista nepokretnosti na kojoj je pokojni isključivi vlasnik, ima mesta donošenju novog rešenja kojim bi se raspravila novopronađena imovina pokojnog, a koje predstavlja vanknjižno pravo svojine pokojnog, za koje su pruženi dokazi shodno članu 128. Zakona o vanparničnom postupku.

Utvrđivanje vrednosti zaostavštine na osnovu koje se izračunava nužni deo

NASLEDNO PRAVO

Utvrđivanje vrednosti zaostavštine na osnovu koje se izračunava nužni deo

U situaciji kada je utvrđeno da ostavilac, roditelj parničnih stranaka, koje su jedini zakonski naslednici, nije imao imovinu u trenutku smrti, zbog čega nije ni vođen ostavinski postupak, to se u njegovu zaostavštinu uračunava vrednost svih poklona koje je ostavilac ma na koji način učinio zakonskim naslednicima, kao i vrednost poklona za koje je ostavilac naredio da se nasledniku ne uračunavaju u nasledni deo.