Tag Archives for " utvrđivanje vrednosti zaostavštine "

Utvrđivanje vrednosti zaostavštine na osnovu koje se izračunava nužni deo

NASLEDNO PRAVO

Utvrđivanje vrednosti zaostavštine na osnovu koje se izračunava nužni deo

U situaciji kada je utvrđeno da ostavilac, roditelj parničnih stranaka, koje su jedini zakonski naslednici, nije imao imovinu u trenutku smrti, zbog čega nije ni vođen ostavinski postupak, to se u njegovu zaostavštinu uračunava vrednost svih poklona koje je ostavilac ma na koji način učinio zakonskim naslednicima, kao i vrednost poklona za koje je ostavilac naredio da se nasledniku ne uračunavaju u nasledni deo.