Ugovor o zakupu

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o zakupu

Nakon raskida ugovora o zakupu zakupodavac više ne može potraživati zakupninu jer ugovor o zakupu više ne postoji, ali može potraživati naknadu štete u visini zakupnine, koju mu tuženi pričinjava boravkom u predmetu zakupa bez pravnog osnova, ili naknadu za korišćenje tuđe stvari.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)