Tag Archives for " naknada štete nastale usled akata nasilja ili terora "

Naknada štete nastale usled akata nasilja ili terora, kao i prilikom javnih demonstracija i manifestacija

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete nastale usled akata nasilja ili terora, kao i prilikom javnih demonstracija i manifestacija

Za štetu nastalu smrću, telesnom povredom ili oštećenjem, odnosno uništenjem imovine fizičkog lica usled akata nasilja ili terora, kao i prilikom javnih demonstracija i manifestacija, odgovara država čiji su organi po važećim propisima bili dužni da spreče takvu štetu.