Tag Archives for " naknada štete nastale usled akata nasilja ili terora "

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu

Nanošenje lake telesne povrede nije predviđeno kao zakonsko obeležje osnovnog oblika krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Naknada štete nastale usled akata nasilja ili terora, kao i prilikom javnih demonstracija i manifestacija

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete nastale usled akata nasilja ili terora, kao i prilikom javnih demonstracija i manifestacija

Za štetu nastalu smrću, telesnom povredom ili oštećenjem, odnosno uništenjem imovine fizičkog lica usled akata nasilja ili terora, kao i prilikom javnih demonstracija i manifestacija, odgovara država čiji su organi po važećim propisima bili dužni da spreče takvu štetu.