Tag Archives for " naknada štete nastale usled akata nasilja ili terora "

Nasilničko ponašanje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilničko ponašanje

Kada je u ugostiteljskom objektu došlo do verbalne rasprave između okrivljenog i oštećenog uz prisustvo svedoka, a potom su zajedno iz objekta izašli, pa je okrivljeni rukama i nogama udarao oštećenog po telu i naneo mu lake telesne povrede, a tom delu događaja svedoka nije bilo, ukoliko smatra da su u radnjama okrivljenog ostvareni elementi krivičnog dela nasilničko ponašanje prvostepeni sud to mora jasno da obrazloži.

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi

Igrači i sudije kao učesnici sportske priredbe mogu biti kako aktivni, tako i pasivni subjekti krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi, jer iz zakonskog opisa bića ovog krivičnog dela proizlazi da se i oni smatraju licima prisutnim na sportskoj priredbi.

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu

Nanošenje lake telesne povrede nije predviđeno kao zakonsko obeležje osnovnog oblika krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Naknada štete nastale usled akata nasilja ili terora, kao i prilikom javnih demonstracija i manifestacija

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete nastale usled akata nasilja ili terora, kao i prilikom javnih demonstracija i manifestacija

Za štetu nastalu smrću, telesnom povredom ili oštećenjem, odnosno uništenjem imovine fizičkog lica usled akata nasilja ili terora, kao i prilikom javnih demonstracija i manifestacija, odgovara država čiji su organi po važećim propisima bili dužni da spreče takvu štetu.