Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

Na zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom nije od uticaja momenat saznanja za konačni obim štete, jer se radi o roku zastarelosti čijim protekom oštećeni apsolutno gubi pravo na potraživanje naknade štete.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)