Tag Archives for " umanjenje životne aktivnosti "

Naknada nematerijalne štete za duševni bol zbog umanjenja životne aktivnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za duševni bol zbog umanjenja životne aktivnosti

Da bi se odlučilo o naknadi nematerijalne štete za duševni bol zbog umanjenja životne aktivnosti, potrebno je utvrditi koje povrede je oštećeni zadobio i koje su trajne posledice zadobijenih povreda, odnosno da li se i kako one manifestuju na umanjenje životnih aktivnosti oštećenog.

Naknada za umanjenje životne aktivnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada za umanjenje životne aktivnosti

Umanjenje životne aktivnosti, kao poseban osnov za naknadu štete zbog duševnih bolova, obuhvata sva ograničenja u životnim aktivnostima oštećenog koje je ostvarivao ili bi ih po redovnom toku stvari u budućnosti izvesno ostvario, a pod ograničenjem se podrazumeva i vršenje aktivnosti uz povećane napore ili pod posebnim uslovima.

Irelevantnost procenta umanjenja životne aktivnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Irelevantnost procenta umanjenja životne aktivnosti

Okolnost da umanjenje životne aktivnosti nije iskazano u procentima nije od odlučnog značaja za pravilnu odluku o visini dosuđene naknade za ovaj vid nematerijalne štete, ako je sud na osnovu veštačenja utvrdio koja sve ograničenja oštećeni trpi usled povrede u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.