Tag Archives for " propust neobaveštavanja o posledicama sporazumnog prestanka radnog odnosa "

Sporazum o prestanku radnog odnosa

RADNO PRAVO

Sporazum o prestanku radnog odnosa

Sporazum o prestanku radnog odnosa zaključen je kada poslodavac i zaposleni postignu saglasnost o prestanku radnog odnosa i u pogledu ostalih pitanja koja su od značaja za prestanak radnog odnosa (dan prekida rada, isplata neisplaćenih zarada i drugih primanja po osnovu rada, prava u pogledu neiskorišćenog godišnjeg odmora i dr).

Propust neobaveštavanja o posledicama sporazumnog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Propust neobaveštavanja o posledicama sporazumnog prestanka radnog odnosa

Propust poslodavca da pre potpisivanja sporazuma o prestanku radnog odnosa zaposlenog pismenim putem obavesti o posledicama do kojih dolazi u ostvarivanju prava za slučaj nezaposlenosti ne utiče na važnost sporazuma, ali može da predstavlja osnov za eventualnu naknadu štete zaposlenom.